oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych JAS-FBG GmbH

Niniejsze oświadczenie odnośnie ochrony danych osobowych ma za zadanie poinformować użytkowników niniejszej strony internetowej o sposobach, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystania danych osobowych przez internetowy serwis firmy JAS-FBG GmbH działający pod adresem jasfbg.de, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o telemediach.

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i działamy w tym zakresie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej możliwe jest z zasady bez podawania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są pobierane (np. nazwisko, adres lub adres mailowy), odbywa się to, o ile możliwe, na zasadzie dobrowolności. Bez wyraźnej zgody z Państwa strony dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zwracamy uwagę na fakt, że przy transferze danych przez internet (np. przy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą pojawić się luki bezpieczeństwa. Ochrona danych całkowicie wykluczająca dostęp osób trzecich nie jest możliwa.

Dane dotyczące odwiedzin strony

Operator strony lub dostawca usług hostingowych gromadzi dane dotyczące odwiedzin strony i zapisuje je w postacie „logów serwerowych”. Zapisywane są następujące dane: jakie strony zostały odwiedzone, dokładny czas odwiedzin i ich trwanie, link, za pośrednictwem którego nastąpiło przekierowanie do strony, adres internetowy, przeglądarka internetowa, system operacyjny, kraj, z którego nastąpiło połączenie, urządzenie, z którego nastąpiło połączenie.

Zgromadzone dane służą jedynie analizie statystycznej i ulepszeniu strony, i nie mogą być przypisane indywidualnym osobom. Operator strony zastrzega sobie jednak możliwość następczej kontroli logów serwerowych, jeżeli zaistnieje podejrzenie działalności niezgodnej z prawem.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona wykorzystuje usługę „Google Analytics” oferowaną przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na potrzeby analizy korzystania ze strony przez jej użytkowników. Usługa korzysta z tzw. „Cookies” – plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Dane zebrane za pośrednictwem Cookies przesyłane są z reguły na serwery Google w USA i tam przechowywane.

Mają Państwo możliwość zapobiec zapisywaniu Cookies na swoich urządzeniach poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego dostępu do wszystkich funkcji strony w przypadku zablokowania cookies przez Państwa przeglądarkę.

Ponadto możecie Państwo zainstalować tzw. „wtyczkę” w przeglądarce, która zablokuje przesył i wykorzystanie danych zebranych za pomocą cookies (włączając w to Państwa adres internetowy) przez Google Inc. Wtyczkę moża pobrać pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje odnośnie wykorzystania danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Cookies

Ta strona wykorzystuje Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika. Państwa przeglądarka korzysta z tych plików. Wykorzystanie Cookies zwiększa przyjazność obługi i bezpieczeństwo strony dla użytkowników.

Przetwarzanie i przekazywanie danych

Operator tej strony gromadzi, przetwarza i przekazuje Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy wyrażą Państwo zgodę na gromadzenie danych.

Jako dane osobowe traktowane są wszelkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji Państwa tożsamości i których prześledzenie może do Państwa doprowadzić – np. Nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu.

Przetwarzanie danych kontaktowych

Jeżeli skomunikują się Państwo z operatorem strony za pośrednictwem udostępnionych możliwości kontaktowych, Państwa dane zostaną zapisane, aby umożliwić rozpatrzenie i udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Linki i odnośniki

Oferta JAS-FBG GmbH zawiera odnośniki do zewnętrznych stron innych podmiotów, na których treść JAS-FBG GmbH nie ma żadnego wpływu. Z tego względu JAS-FBG GmbH nie może udzielać na te obce treści żadnej gwarancji ani przyjmować za nie odpowiedzialności. Za treści stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialni są zawsze ich operatorzy. W momencie zamieszczania odnośników strony te zostały sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem, i w tamtym momencie nie stwierdzono obecności treści naruszających prawo. Permanentna kontrola treści na tych stronach, bez zaistnienia konktretnego podejrzenia o naruszeniu, nie jest możliwa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa odnośniki do stron naruszających prawo zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa użytkowników: informacja, korekcja i usunięcie

Jako użytkownik otrzymają Państwo na złożony przez siebie wniosek bezpłatną informację o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane. Jeżeli Państwa życzenie nie koliduje z przepisami wymagającymi przechowywania danych (np. z obowiązkiem archiwizacji danych przez określony okres), mają Państwo prawo skorygowania błędnych danych lub ich zablokowania albo usunięcia Państwa danych osobowych.

Osoby kontaktowe w sprawach ochrony danychzum Datenschutz

W przypadku pytań, sugestii lub skarg związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z naszym pracownikiem d/s ochrony danych osobowych, panią Veroniką Steuer (v.steuer@jasfbg.de).

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies und auch unserer Datenschutzerklärung zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Ebenfalls setzt Ihre Benutzung dieser Website ihr Einverständnis mit unserer Datenschutzerklärung voraus.

Schließen